UV CARE
CLEAN AIR 6-STAGE PURIFICATION

↓ 17%

เครื่องฟอกอากาศ
พร้อมระบบฆ่าเชื้อโรค (6 ขั้นตอน)

9,900 ฿

เครื่องฟอกอากาศ พร้อมระบบฆ่าเชื้อโรค (6 ขั้นตอน)

• ระบบกรองทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน
• ค่าความบริสุทธิ์ 99.9% ด้วยแผ่นกรอง HEPA ที่สามารถกรองฝุ่นพิษ PM 2.5
• กําจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ และสารเคมีอันตรายภายในบ้าน
• ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ด้วยแสง UVC
• เซนเซอร์ตรวจคุณภาพอากาศ (PM 2.5) แบบดิจิทัล
• โหมด AUTO ทําการปรับแรงลมโดยอัตโนมัติ เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบอากาศไม่บริสุทธิ์
• ตั้งโหมดขณะนอนหลับได้ (SLEEP) เครื่องทํางานเงียบสนิท ไม่รบกวนการพักผ่อน
• สะดวกสบายด้วยการควบคุมการทํางาน ผ่านรีโมทคอนโทรลไร้สาย
• ตั้งเวลาเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติ